May Information - Medarbetarundersökningar, analyser och förändringsledning, Employer Branding
May Information | Medarbetarundersökningar | Analys och förändringsledning | Employer Branding |

May Information - Organisationskonsulter inom HR

May Information hjälper företag att utvecklas och bli mer attraktiva som arbetsgivare.

Vi utvärderar företags arbetsklimat och genomför förändringsledning för effektiv utveckling.

May Info - Medarbetarundersökningar,analyser och förändringsledning för ökad attraktivitet som arbetsgivare Några skäl att välja May Information

 • Brett urval av utvärderingar med olika inriktning och syfte
 • Erbjuder utvärderingar med inkluderade workshops för utveckling
 • Använder prestationsbaserade index för målstyrning och utveckling
 • Tydliggör företagets styrkor och förbättringssområden
 • Ger rekommendationer på vad företaget bör prioritera
 • Identifierar hög- och lågpresterande organisatoriska enheter
 • Tydliggör utvecklingsbehov hos organisatoriska enheter
 • Genomför förändringsledning med organisatoriska enheter och chefer
 • Till enkät eller rapporter, välj Login.

    > Om May Information  

    > Beslutstödsverktyget SIM™  

    > Tjänster  

    > Kontakt  

    > Login  

  Våra tjänster ökar er attraktivitet som arbetsgivare

  Klicka på länkarna nedan för att läsa om våra tjänster.


    > Attraktiv Start  

    > Attraktiv Vardag  

    > Attraktivt Avslut  

    > Attraktiv Företagskultur  

    > Workshops  

    > Chefsutveckling  

  May Information, Johan Enbergsväg 9, 171 62 Solna, Tfn + 46 8 444 66 50,