gallery/mayinfo logga

May Information erbjuder olika analyser och verktyg som synliggör förbättringsområden och som är en viktig del i utvecklingen av individer.

All utveckling bygger på insikt och vilja att förändras. Vi erbjuder personlighetsprofiler som tydliggör styrkor och svagheter och som utgör underlag för utveckling.


Våra analyser används med fördel för att:

- Öka försäljningen

- Utveckla kommunikationsförmågan hos tex chefer, medarbetare och säljare

- Förbättra samarbetet mellan och inom olika avdelningar

- Förenkla och effektivisera rekryteringsprocessen

- Konflikthantering

- Identifiera styrkor och svagheter i teamet

 

Här följer en kort beskrivning av våra tjänster inom området profilanalyser;
 

Personlighetsprofil: Vår personlighetsprofil tydliggör människors likheter och olikheter. Syftar också till att tydliggöra individers kommunikationsstil. Detta har stor betydelse när det gäller utveckling av t.ex. säljare, chefer, grupper eller som underlag för personlig utveckling. Används även med fördel vid rekrytering då det är viktigt att säkerställa den arbetssökandes personlighetsprofil. Avslutningsvis sker en individuell genomgång med berörd individ i utvecklingssyfte.

 

Motivations- och drivkraftsanalys: Tar reda på vad som motiverar olika individer i arbetslivet. Resultatet tydliggör vilka motivationsfaktorer som är starka, respektive svaga hos individen. Genom denna analys skapas underlag och förutsättningar för att rätt person hamnar på rätt plats i företaget.

 

Feedback ledarskap: Denna analys belyser ledarskapet från alla håll såväl externt som internt. Analysen görs av berörd chef, överordnade chefer, medarbetare samt ev. externa parter. Skattningarna visar skillnaden mellan berörd chefs egen skattning och övriga. Det leder sammantaget till ett analysresultat som med fördel används för personlig utveckling och coachning. Analysen kan även användas som ett komplement till det årliga utvecklingssamtalet.

 

Teamanalys: Ger information om hur teamet fungerar. Verktyget belyser vilka egenskaper teamet som helhet upplever som viktiga men också hur bra teamet anser sig vara på dessa. Fungerar som ett utmärkt verktyg för teamleadern att leda teamet till framgång. Kombineras med fördel med personlighetsprofilen och motivations och drivkraftsanalys för att tydliggöra individers kommunikationsprofiler och drivkrafter.

 

Kommunikationsutbildning: Vi genomför också utbildningar där våra deltagare lär sig om andra personers kommunikationsstilar. Allt med syfte att snabbare och effektivare nå fram med sitt eget budskap, förbättra säljresultat, förbättra presentationer och avrapporteringar m.m.

 

Coachning: Med ett coachande förhållningssätt skapas en tydlig och effektiv kommunikation hos både chefer, kollegor och medarbetare. Vår coachning vänder sig till alla som säljer ett budskap t.ex. chefer, projektledare, säljare m.fl.

 

 

Kundcitat: ”May Information hjälpte våra säljare att förstå sin egen såväl som våra kunders kommunikationsstilar. Det bidrog till att öka vår försäljning”

 

Personlighetsprofiler, utbildning och coachning
gallery/mechanics-424130_1920