gallery/mayinfo logga

Medarbetarna är företagets viktigaste resurs – det behöver knappast påpekas. Att regelbundet göra en arbetsklimatundersökning är därför väsentligt för att utveckla verksamheten och se till att organisationen är och förblir en attraktiv arbetsgivare. Att regelbundet mäta motivation, engagemang, ledarskap m.m är viktigt. Våra mätningar och vårt förändringsstöd syftar till att öka er attraktivitet som arbetsgivare.

 

Gemensamt för våra undersökningar är att de mäter personalens svar i två dimensioner. Hur väl de instämmer i en fråga och hur viktig frågan upplevs av personalen. Därmed ger mätningarna tydliga strukturerade svar som underlättar för chefer, på alla nivåer, att prioritera svaga MEN viktiga frågor i åtgärdsfasen.

 

Här följer en kort beskrivning av våra tjänster inom området medarbetarundersökningar och förändringsstöd;

 

Undersökningar

 

* Attraktiv Start: Mäter nyanställdas upplevelse av rekrytering och introduktion.

 

* Attraktiv Vardag: Vår populära arbetsklimatundersökning och ledarutvärdering.

 

* Attraktivt Avslut: Denna undersökning kompletterar och/eller ersätter avgångsintervjuer. Undersökningen ger ledning och berörda chefer en objektiv bild (ej filtrerad av närmaste chef) av medarbetarnas upplevelser av organisationen i samband med att de slutar – oavsett orsak.

 

Förändringsstöd

 

* Individuell chefscoachning: Hjälper chefer som uppnått svaga resultat i arbetsklimatundersökning med att förbättra sina resultat.

 

* Utvecklingsworkshops för grupper/team: För att utveckla team vars medarbetarresultat är svaga.

 

 

 

     

 

 

 

 

Medarbetarundersökningar och förändringsstöd
https://farm9.staticflickr.com/8597/29076966893_af459bb37e_h