mayinfo logga
services_
repair
client
oil

May Information

HR - Försäljning - Projektledning

HR Konsulting

Medarbetar-

undersökningar

Utveckling

Interimsuppdrag

Tjänsteområden

May Information AB startades år 2000 som ett renodlat marknadsundersökningsföretag specialiserat på medarbetarundersökningar och förändringsarbete. From år 2016 har vi en breddad verksamhet med en rad tjänster inom områdena HR, försäljning och projektledning. Våra kunder är både stora och små företag. Några av våra styrkor är att vi tillhandahåller hög kompetens, bredd i tjänsteutbudet och företagsanpassar tjänsterna.  

 

Har du andra tjänster du behöver hjälp med som du ej hittar under våra tjänsteområden så fråga oss. Antingen kan vi själva hjälpa er eller så hänvisar vi till någon av våra samarbetspartners.